ประเภทและการดูแลรักษารถแทรกเตอร์

 ในปัจจุบันรถแทรกเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรแทนการใช้แรงงานของคนหรือสัตว์เนื่องด้วยประสิทธิภาพการทำงานของมัน ทำให้ทุ่นแรงในการทำเกษตรได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้ปริมาณงานที่มากกว่า ลดต้นทุนในการผลิต ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงนับได้ว่ารถแทรกเตอร์มีความสำคัญต่อการเกษตรอย่างมาก รถแทรกเตอร์นั้นสามารถแบ่งแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

1.  แบ่งตามลักษณะวิธีการขับเคลื่อน มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

  • รถแทรกเตอร์แบบล้อยาง (Wheel Tractor) นิยมใช้งานในการเกษตร
  • รถแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบ (Track-laying Tractor) นิยมใช้ในงานบุกเบิกพื้นที่ใหม่ หรือใช้เตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูก

2.  แบ่งตามลักษณะการใช้งาน มีด้วยกัน 5 ชนิด

  • รถแทรกเตอร์แบบมาตรฐาน (Standard tread tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ที่ผลิตมาในช่วงแรกๆ ไม่สามารถปรับช่วงล้อได้เลย จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ กว้างๆเท่านั้น
  • รถแทรกเตอร์ใช้งานทั่วไป (General purpose tractor) พัฒนามาจากแบบมาตรฐาน สามารถปรับเปลี่ยนช่วงล้อได้ จึงเหมาะกับการปลูกพืชเป็นแนว
  • รถแทรกเตอร์ทรงสูง (High clearance tractor) แตกต่างจากรถแทรกเตอร์ใช้งานทั่วไปตรงที่ตัวรถยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินมากขึ้น แทรกเตอร์แบบนี้ใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น บำรุงรักษา กำจัดวัชพืช
  • รถแทรกเตอร์ใช้ในสวนผลไม้ (Orchard or vineyard tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ทรงเตี้ย ทำงานได้คล่องตัว นิยมใช้งานฉีดพ่นสารเคมี
  • รถแทรกเตอร์ใช้ในแปลงผัก และสนามหญ้า (Garden and lawn tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าใต้ท้องรถ ใช้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็กได้

วิธีการดูแลรักษารถแทรกเตอร์ ซึ่งการที่เรารู้หลักการทำความสะอาดและดูแลรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้เราเซฟค่าใช้จ่ายและเพิ่มอายุการใช้งานให้รถของเรา

  • ก่อนเริ่มใช้งาน สิ่งที่ต้องทำคือการตรวจเช็คสภาพโดยรวมทั่วไปของรถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน หรือดูสิ่งผิดปกติ เช่น ปริมาณน้ำมัน น้ำในหม้อน้ำ แรงดันลมยาง
  • ช่วงเวลาที่ใช้งาน การใช้งานหนักจนเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนไม่ทัน ควรทิ้งช่วงการทำงานให้เครื่องยนต์ได้พัก ระหว่างนั้นควรเช็ครถอีกครั้งหนึ่ง หากเกิดอาการผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทัน
  • หลังจากเสร็จการใช้งาน ขั้นตอนแรกควรทำความสะอาดตัวรถ ล้างเศษดิน โคลนที่ติดมากับตัวรถ เติมน้ำมัน เช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมต่อการใช้งานในวันถัดไป

credit : thaitractor.wordpress.com